Impresum

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

S+B Plan & Bau Prag spol. s r.o.
Na Strži 2097/63
CZ - 140 00, Prague 4

Phone +420 224 062 011
praha@sb-gruppe.at
www.sb-gruppe.at

JEDNATELÉ: Ljiljana Bututrovic, Edmund Völker, Peter Trinkl
IČO: 45276102
DIČ: CZ45276102

ODPOVĚDNOST ZA ODKAZY

Tato webová stránka obsahuje určité odkazy na jiné webové stránky. Společnost S+B Plan & Bau Prag spol. s r.o. tyto stránky nekontrolovala a nenese odpovědnost a nepřijímá žádnou odpovědnost ve vztahu k jakýmkoli informacím nebo názorům obsaženým na jakékoli z těchto jiných webových stránek.

AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah této webové stránky je chráněn autorským právem. Použití a využití jakéhokoliv obsahu a obrazového materiálu této webové stránky je povoleno pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti S+B Plan & Bau Prag spol. s r.o.
Všechny údaje na této stránce byly vytvořeny dle nejlepšího vědomí a pečlivě zkontrolovány. Přesto nelze úplně vyloučit obsahové a faktické chyby. Společnost S+B Plan & Bau Prag spol. s r.o. v žádném případě neručí a nezodpovídá za správnost a úplnost informací poskytnutých na této webové stránce. To platí i pro všechny odkazy na jiné webové stránky, které jsou zmíněny na této webové stránce.
Společnost S+B Plan & Bau Prag spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit informace na této webové stránce, aniž by bylo nutné takovou změnu zobrazit. Informace uvedené na této webové stránce slouží pouze k informačním účelům a neměla by se na nich zakládat jakákoli rozhodnutí nebo jednání. Zejména aktuální vývoj se může podstatně lišit od toho, co je uvedeno a vyobrazeno na této webové stránce. Tato webová stránka není návrhem na uzavření smlouvy. Bližší a přesné informace lze získat na kontaktech uvedených na této webové stránce.